Magyar
    English
    Deutsch
   Sajtóvisszhang      Kiadványok, publikációk      Képek      Elérhetőség      Linkek

CD-k

Magyar dalok a XVII. századból
(Quint/Harmonia Mundi 1992, QUI 903059
Magyar Régizenei Társaság 1996, MRZT 001)A XVII. század kéziratos gyũjteményeinek népszerũ énekei hangzanak fel Zádori Mária, az Ars Renata énekegyüttes és a Vagantes trió közös produkciójaként.

 

Magyar ritmusok
(Hungaroton Classic, 1994, MK 31561)


Balassi Bálint: Ékes énekek

(Hungaroton Classic, 1994, HCD 31562)

Balassi Bálint /1554-1594/ a kor szokásának megfelelõen nótajelzéseket adott a versei mellé. Ezek részben a  XVI.század legjellegzetesebb magyar dallamai, másrészt török, német, román (oláh), lengyel, olasz melódiák. A lemezen felhangzó énekek
mellett Balassihoz kapcsolható török, lengyel, olasz és angol forrásokból származó hangszeres darabok is megszólalnak.
(www.hungaroton.hu)


Esterházy Pál: Énekek, táncok, s nóták

(Hungaroton Classic, 1995, HCD 31598)

Esterházy Pál herceg (1635 – 1713) – a fõrangú lírikus – a XVII. század kimagasló mũvészeti és közéleti személyisége. Politikus, katona, költõ, zeneszerzõ és mecénás egy személyben. Fiatalkori verseit korának kedvelt dallamaira írta. Így hangzanak fel lemezünkön a Kárpát-medence népeinek XVII. századi dallamai kéziratos gyũjteményekbõl, s a közép-európai barokk népszerũ melódiái a Harmonia Caelestisbõl.  (www.hungaroton.hu)


Magyar krónika

(Hungaroton Classic, 1996, HCD 31638)

Összeállításunk az énekelt költészet segítségével történeti folyamatban tekinti át a magyar históriát a honfoglalás korától a XIX. századig. A régi magyar dallamkincs az európai zenei motívumokkal kiegészülve idézi a régmúlt nevezetes eseményeit, jeles személyiségeit. (www.hungaroton.hu)


Honfidal

(Hungaroton Classic, 1998, HCD 14261)

Arany János írja 1860-ban: "Lyrai darabjaim közül  most is azokat tartom sikerültebbeknek, amelyek dallamát hordtam már, mielõtt kifejlett eszmém lett volna - úgy, hogy a dallamból fejlõdött mintegy a gondolat." Eötvös József szerint dalban terjedtek Petõfi költeményei is: "Alig múlt néhány hét, a dalokhoz zene készült, s a költõ már a népnek ajkáról hallá szavát." A XIX. század kéziratos dallamgy?jteményei õrízték meg Kisfaludy, Bajza, Vörösmarty, Kölcsey, Arany, Petõfi énekeit. Ezek mellett felhangzanak a kor hangszeres zenéjét képviselõ verbunkos táncok dallamai is. (www.hungaroton.hu)


Gyermek születék Betlehemben

(Hungaroton Classic, 2000, HCD 32019)

Kájoni János erdélyi ferences szerzetes, orgonista és orgonaépítõ 1676-ban nagyszabású énekgyũjteményt adott ki Csíksomlyón Cantionale Catholicum címmel. E könyvnek a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó énekeibõl készült összeállításunk. Az erdélyi hagyomány a középkortól a barokkig megõrízte a dallamokat, s ez a változatos zenei világ egészül még ki a Kájoni -kódex néven ismert kézirat hangszeres darabjaival. (www.hungaroton.hu)


Kurucvilág

(Vagantes, Zádori Mária)
( Monk Records, 2003, CPD 02 )

Kurucvilág

A Kurucvilág címmel megjelent kiadvány a Vagantes trió és Zádori Mária elõadásában a Rákóczi-szabadságharc énekeit mutatja be. Katonadalok, bujdosók, Mária-énekek és a kor kedvelt táncdallamai kalauzolják el a hallgatót a kurucvilágba.

 

Kurucvilág

A Kurucvilág címmel megjelent kiadvány a Vagantes trió és Zádori Mária eladásában a Rákóczi-szabadságharc énekeit mutatja be. Katonadalok, bujdosók, Mária-énekek és a kor kedvelt táncdallamai kalauzolják el a hallgatót a kurucvilágba.