Magyar
    English
    Deutsch
   Sajtóvisszhang      Kiadványok, publikációk      Képek      Elérhetőség      Linkek

Sajtóvisszhang

"A Vagantes a remek elõadással eléri azt, ami létfontosságú ahhoz, hogy a zene, a zenehallgatás ne csak civilizált szórakozási forma legyen, hanem életünk szerves része: a hallgató immár nem passzív, hanem részese (érdekeltje) mindannak, ami megszólal."

(Zene Szó - 1996)"Széles stílusbeli változatosság - a középkori modalitástól a népies rusztikusságig (gyakran keleties ízzel), az udvari muzsika diatónikus, kifinomult hangzásvilágáig.
A Vagantes énekes megszólalása kellemes - pontosan intonált és üdítõen mentes a finomkodó mesterkéltségtõl. Szabó István hangszeres átiratai színesek és elámítóak."

(Fanfare/USA/ - 1996)"Ha tanár volnék, és éppen irodalmat vagy történelmet tanítanék, mindenképpen lejátszanám a gyerekeknek ezeket a dalokat."

(Nõk Lapja - 1999)


"Az együttes ars poéticája nem csupán a régi zenét célozza meg, ennél többrõl van szó. Igazi mũvészi misszió ez, amely fel akarja kutatni a régi magyar költészet és a hozzá tartozó egykori dallamkincs homályba veszett kapcsolatait."

(Gramofon - 2000)

Kurucvilág

A Kurucvilág címmel megjelent kiadvány a Vagantes trió és Zádori Mária eladásában a Rákóczi-szabadságharc énekeit mutatja be. Katonadalok, bujdosók, Mária-énekek és a kor kedvelt táncdallamai kalauzolják el a hallgatót a kurucvilágba.